Initiatieven //

Digitale Fitheid //

Meer tijd, energie en slagkracht
Leer slimmer omgaan met je informatiekapitaal

Als je digitaal fit blijft, kun je als kenniswerker al gauw een paar honderd uur per jaar besparen.

Eén van je belangrijkste hulpbronnen is informatiekapitaal. Wonderlijk genoeg slaan we dat op in oude sokken die mappen, submappen of documenten heten. Hier later weer bij kunnen kost tijd, maar vooral energie en slagkracht. Dit gebrek aan informatie-liquiditeit is één van de grootste beperkingen in ons werk.

Digitale Fitheid is slimmer omgaan met je informatiekapitaal.

De initiatiefnemers van Digitale Fitheid zijn Martijn Aslander en Mark Meinema.

Easycratie //

Eind 2007 kwamen Martijn Aslander en Erwin Witteveen elkaar voor het eerst tegen. Erwin interviewde Martijn, ten behoeve van het boek Roadmap to Venus. Dat interview is nog te lezen op Martijns website. Martijn hierover: “Dankzij dit interview begrijpen mijn ouders eindelijk wat ik doe.” Martijn liet het interview illustreren en vertalen in het Engels, om naar zijn vrienden en relaties in Amerika te sturen. Zodat die hem ook beter begrijpen.

Het was het begin van een langdurige samenwerking. Ook al hebben de beide auteurs een geheel eigen stijl, en leggen ze ook andere accenten, hun ideeën over de economie en de samenleving en hoe het beter en leuker kan, komen voor minstens 90% overeen. ‘Laten we samen een boek gaan schrijven!’

Begin 2009 werd met SDU (Academic Service) het contract getekend. Zonder dat er al een woord op papier stond, had uitgever Wieke Oosthoek alle vertrouwen in het boekconcept en besloot SDU te investeren in ‘Easycratie’. Oorspronkelijk zou het boek in 2009 verschijnen, maar het schrijven duurde langer dan verwacht.

In 2010 was het manuscript klaar. Het was alleen te lang. Vele voorbeelden en passages moesten geschrapt worden. En ondertussen moesten andere teksten weer geactualiseerd worden of aangevuld. En toen was het al bijna zomer en dat schijnt een slechte periode zijn om een boek uit te brengen.

Half augustus 2010 verscheen Easycratie en werd meteen een hit. Eind augustus stond het boek al in de top tien van de bestsellerslijst van managementboek.nl. Geen sinecure, want de lijst telt ruim 16.000 titels.

Lees meer op www.easycratie.nl

Permanent Beta //

Bridging Brains Tech & Culture’

De spannendste ontwikkelingen in onze maatschappij vinden plaats op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap. Daar ontstaan de creatieve en innovatieve ideeën die kunnen bijdragen aan de oplossingen voor alle grote vraagstukken van deze tijd op gebieden als onderwijs, zorg, decentralisatie en innovatie.

Permanent Beta is het platform waar deze drie disciplines elkaar tegenkomen.

Lees er alles over op www.permanentbeta.nl